В кінці жовтня з дружнім візитом “Polish Med” відвідав професор Kazimerz Niemczyk (завідувач Кафедри та Клініки оториноларингології Варшавського медичного університету). Було проведено розбір цікавих клінічних випадків, обмін досвідом та підходами в лікуванні та веденні пацієнтів з отоакустичною невриномою та хронічним поліпозним етомїдитом ускладненим дефектом кісткових структур основи черепа передньої черепної ямки. Обговорена тактика ведення пацієнтів разом з професором Казімежем Немчиком, завідуючим онкологічного відділення Кафедри і Клініки оториноларингології Antoni Bruzgilewiczem та завідуючим відділенням хірургії вуха Robertom Bartoszewiczem.

Нагадаємо, що в 2017 році Катерина Терентьєва захистила дисертацію під керівництвом професора Kazimerza Niemczyka в Варшавському медичному Університеті. Дисертаційних робота була присвячена діагностиці отоакустичної невриноми. Неодноразово було проведено спільні оперативні втручання по видаленню отоакустичної невриноми. Продовжується робота над написанням спільних наукових робіт присвячених цій тематиці.

Візит професора Kazimerza Niemczyka (завідувача Кафедри та Клініки оториноларингології Варшавського медичного університету) у “Polish Med”.